SØG BOLIG
SITEMAP
 
 Afdeling 21
Næssundvej 1 - 222
 

Nyheder

 

  Ny prismodel med Tadaa
Afdelingens beboere har adgang til el-delebil fra Tadaa.

Fra 1. februar 2018 skifter de til en ny prismodel - så det både billigere og nemmere. Se mere her.


|
 

 

  Så er nr. 2 "på gaden"
Så er det nye nummer af vores beboerblad - som fik navnet Sundposten - på gaden.

Læs det her.


|
 

 

  Kickstart Tornhøj - opstart af anlægsprojektet
Aalborg Kommune påbegynder nu etableringen af to nye broer over Astrupstien og anlæg af de nye omkringliggende byrum. Forventet anlægsperiode er 1. marts 2017 - 1. april 2018.

Det betyder også, at viadukten under Humlebakken vil blive spærret -
se mere her.


|
 

 

  Projekt 9220 er lukket - Center for Samskabelse åbner
Som det givetvis vil være mange bekendt, har der i en årrække i det østlige Aalborg været en boligsocial helhedsplan i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og flere boligforeninger, kendt under navnet Projekt 9220.

Dette projekt er nu afsluttet, men vi er rigtigt glade for, at det i samarbejde med Landsbyggefonden, Aalborg Kommune og en række centrale aktører er lykkedes at sikre fundamentet for Center for Samskabelse. Det nye center, der får til huse i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej, omfatter Himmerland Boligforenings afdelinger i Kildeparken og Sundparken, og det er herfra, der over de kommende fire år skal gennemføres en lang række koordinerede aktiviteter.

Læs mereher.


|
 

 

  Ny ejendomsfunktionær på Næssundvej og Vilsundvej

I forbindelse med nogle ledige stillinger intern i Himmerland, har vi rokeret rundt på en del medarbejdere mellem afdelingerne.

For afdeling 21og afdeling 23 betyder det:
Ny ejendomsservicetekniker i afdelingen er Claus Knudsen.
Han har mange års erfaring fra Kildeparken, hvor han har beskæftiget sig med både beboerservice og udendørs arbejde i det grønne. Claus, der primært vil være tilknyttet Næssundvej, erstatter ejendomsservicetekniker Peter Svendsen, der har søgt nye udfordringer uden for Himmerland.

Se omdelte beboermeddelelse her.|
 

 

  Urafstemning om kat og hund

Den nyligt afsluttede urafstemning om 2 hunde og mulighed for kat blev resultatet at det stadig kun er tilladt med 1 hund, og som noget nyt, også tilladt med 1 kat pr. lejemål.

Se den nye husorden her.|
 

 

  Som ny beboer - husk at vælge el-leverandør
Pr. 1. april 2016 skal man selv vælge el-leverandør. Hvis ikke, vil der ikke være el i din lejlighed, når du flytter ind.

Tidligere havde man et forsyningspligtselskab, der leverede strøm til alle, der ikke havde foretaget et aktivt valg af el-leverandør. Den pligt er pr. 1. april 2016 ophørt.

Se mere her. Se også el-leverandører på www.elpris.dk


|
 

 

Ny varmemester fra 1. marts 2016

Afdelingens varmemester Peter Svendsen har ønsket at blive frigjort fra de administrative opgaver, for at bruge mere tid på de praktiske opgaver i afdelingen. Så han vil stadig være at finde på Næssundvej.

I stedet har Henrik Bertelsen, varmemester i afdeling 23, Vilsundvej fået det administrative ansvar både for afdeling 21, Næssundvej og afdeling 23, Vilsundvej.| læs mere
 

 

  Aktiviteter i afdelingen i 2016

Aktivitetsudvalget har allerede nu været ude med datoer for diverse aktiviteter i afdelingen - f.eks. fællespisning, fastelavn og demoaften.

Se kalenderen her.|
 

 

  Beboerservice - Brug mobilen!

Som den første afdeling for Næssundvej implementeret løsningen med at kunne indrapporterer fejl via en app over mobilen.

Se mere i omdelte beboermeddelelse her.|
 

 

  Havesyn 2015

Der vil være havesyn m.v. i

uge 22 (26. - 29. maj 2015)
uge 27 (29. juni - 3. juli 2015)
uge 35 ( 24. - 28. august 2015)|
 

 

  Gys og gru i Aktivitetshuset
Lørdag den 25. oktober 2014 fejrede børn og voksne en gruopvækkende Halloween i Aktivitetshuset på Sallingsundvej.

Se de mange billeder her.


|
 

 

  Ingen huslejestigning i 2015 for afdeling 21
"På det netop afholdte afdelingsmøde blev afdelingens budget for 2015 gennemgået og godkendt.

Af budgettet for 2015 fremgår, at det i det kommende regnskabsår ikke vil være nødvendigt med en
forhøjelse, for at opnå den nødvendige balance i driftsregnskabet."


|
 

 

  Sundpark Caféen åbner.
Tirsdag den 16. september 2014 kl. 15.30 åbner vi op for Sundpark Caféen i Aktivitetshuset, Sallingsundvej 75. Åbningstiderne vil i dagens anledning være kl. 15.30-17.30.

På åbningsdagen vil der var foredrag af Morten Kok fra Mortens Kro.

Almindeligvis vil der være åbent tirsdag og torsdag kl.11-13.30, hvor man kan købe sin frokost, kaffe eller kage/dessert til meget billige priser.
Det er Food College (Kokkeskolen) der vil stå for driften.

Se menu og priser m.v. her.


|
 

 

Møde med nærpolitiet
Mandag den 25. august 2014 var der arrangeret et møde med nærpolitiet for beboerne i Sundparken ang. tingenes tilstand i forhold til kriminalitet, hvor især Oddesundvej har været plaget af flere indbrud i biler.

Generelt er kriminaliteten faldet med 43 % i almene boligområder.

Læs referat fra mødet her.


|
 

 

  Billeder fra fællesferie 2014
Beboerkonsulenten for Sundparken Nomeda Ring havde igen i år fået midler fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond, Igen i år kunne 12 børnefamilier fra Sundparken tage af sted til Rønbjerg feriecenter, takket være denne støtte.

Se billeder her.


|
 

 

  Ny foto-video forening i Aalborg Øst.
Vil du være med til at fotografere, lave video, være model eller f.eks. lave optagelser i naturen - så er denne nye forening lige noget for dig.

Foreningen mødes torsdag den 11. september 2014 kl. 19 - 21 i Aktivitetshuset, Sallingsundvej 75.

Se plakaten her.


|
 

 

  Nyhedsbrev august 2014

Læs bl.a. om molokker, løse hunde m.v.

Se nyhedsbrevet her.|
 

 

  Billeder fra Sankt Hans 2014

I år holdt Sundparken fælles Sankt Hans ved fodboldbanen ved Oddesundvej.

Se billeder fra aftenen her.|
 

 

  Nyhedsbrev maj 2014

Læs om beboermødet den 12. maj 2014 ang. A og B ordning.

Se nyhedsbrevet her.|
 

 

  Indvielse af aktivitetshuset den 28. marts 2014.

Fredag den 28. marts 2014 var dagen for den store indvielse af det nye fællesaktivitetshus i Sundparken.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen kiggede forbi, der var musikalsk underholdning, klovnen Abdul m.v.

Se nogle af billederne her.|
 

 

  Nyt servicekontor
I forbindelse med flytningen af varmemesterkontorerne til Aktivitetshuset, Sallingsundvej 75, er alle varmemesterkontorerne lukket tirsdag den 4. februar 2014.

Fra onsdag er servicekontoret klar- med udvidede tider for både telefonisk henvendelse og personligt fremmøde.|
 

 

  Billeder fra banko 2013

Afdelingens hoffotograf er ikke kun aktiv ved juletræ, men ved stort set alle arrangementer, hvor aktivitetsudvalget er involveret.

Se billeder fra årets banko-arrangementer her.|
 

 

  Kameraovervågning - ikke hos Himmerland
Pressen har de seneste dage beskæftiget sig med påsatte brande i Aalborg Øst. I den forbindelse tegnes der et billede af en bydel, hvor beboerne lever i stor utryghed. Kameraovervågning er foreslået som den eneste rigtige løsning.

Ingen kameraer hos os. Vi tager naturligvis denne udfordring i vores hverdag alvorligt. Men løsningen skal være den rigtige.

Himmerlands organisationsbestyrelse holdt ordinært møde torsdag 22. august. Her drøftede bestyrel-sen blandt andet mediernes dækning af Aalborg Øst. Bestyrelsens holdning er klar: Kameraovervåg-ning er ikke løsningen.

Læs hele omdelte beboermeddelselse her.


|
 

 

Ny samarbejdspartner i tilfælde af skader på bygninger.
Vores nye samarbejdspartner pr. 1. juli 2013 er SSG A/S, som er dem, du skal ringe til i tilfælde af uopsættelig skade. Uopsættelig skade er f. eks. indtrængende vand, utæt vandrør eller skader efter brand, hærværk og indbrud.

I tilfælde af uopsættelig skade, skal du ringe til 70 20 81 31. SSG A/S SSG A/S kontakter derefter selv afdelingens varmemester og/eller eventuelle håndværkere, så problemerne bliver klaret hurtigst og bedst muligt.

Læs mere på den seddel som varmemesteren omdeler, og sæt det vedlagte klistermærke op et synligt sted. Har du et klistermærke siddende fra Skadesservice Danmark, så skift det ud med det nye.


|
 

 

  Billeder fra Sankt Hans 2013.

Det var heldigvis nogenllunde tørvejr, da det endelig blev Sankt Hans aften.

Se billederne her.|
 

 

  Billeder fra fastelavnsfesten
Fastelavnfesten i år var rigtig flot, mange fantasifulde udklædninger, tøndeslagning og meget mere.

Se billeder fra fastelavnsfesten her.|
 

 

  Juletræsfest 2012
Den 8. december 2012 havde julemanden sneget sig ind i fælleshuset til årets juletræsfest.

Se de mange billeder her.|
 

 

  Nye hegnsregler
På september måneds beboermøde blev afdelingens hegnsregler specificeret. Reglerne ligger fremover som et bilag til husorden - som kan ses under beboerinfo - beboer
Fremover vil der kun blive givet begrænsede tilladelse til hegn indenfor bestående hæk og hegnet skal fjernes ved fraflytning.

Se godkendte hegnstyper, regler for markiser, skure/legehuse m.m.|
 

 

  Se alle nyhederne
I mange af vore afdelinger sker kommunikationen i afdelingen ved opslag og kan derfor ikke altid ses på afdelingens hjemmeside – heller ikke af de mange andre ting, der sker overalt i Himmerland Boligforening.

Ved at kigge på afdelingens hjemmeside fra tid til anden kan du fremover også se de fælles nyheder, som publiceres på vores fælles hjemmeside www.abhim.dk.

Adressen på en afdelingshjemmeside er: http://afd90--.abhim.dk. Se hele listen i menuen til venstre på www.abhim.dk.


|
 

 

25 års afdelingsjubilæum den 12. juni 2010.
Lørdag den 12. juni 2010 blev afdelingens jubilæum fejret på behørig vis, med aktiviteter hele dagen.

Se omtale fra dagen under Om afdeling 21 og se nogle af de mange billeder under Om afdeling 21 - Galleri.|
 

 

Åben legeplads
Søndag den 3. maj 2009 var dagen for den officielle ibrugtagning af de nye legepladser.

Det har længe været tiltrængt at få renoveret legepladserne, dels fordi reglerne gjorde de nuværende ulovlige og mange af vores legeredskaber var temmelig nedslidte.


| læs mere
 Følg os på Facebook Følg os på Google+Himmerland
Boligforening
Afdeling 21

Næssundvej 1-222
9220 Aalborg Ø

Tlf: 96 31 52 00
info@abhim.dk

Himmerland Boligforening anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html